Organisationsudvikling

Få frigjort talentet i din organisation!

Organisationsudvikling er ofte en aktivitet, som primært er koncentreret omkring strukturer, systemer og processer, hvor menneskene i organisationen forsømmes.

At udvikle en organisation handler om at have et helhedssyn - at skabe balance mellem systemer og mennesker i forhold til at maksimere organisationens præstation, så den kan nå sine mål og resultater.

Organisationsudvikling handler også om at bringe virksomhedens talent og potentiale rigtigt i spil, at skabe sammenhæng mellem de tværgående processer, strukturen, kultur, ledelse og kompetencer - at være gearet i forhold til virksomhedens visioner, strategi og mål.

Vi har igennem de seneste 20 år løst organisationsopgaver inden for:

 • Strategisk HR
 • Kompetenceudvikling
 • Organisations analyser
 • Klimamåling
 • Præstationsudvikling
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling i en helhed
 • Fusioner
 • Sammenlægning af organisationer
 • Forandringsledelse
 • Implementering af ny strategi
 • Den lærende organisation

Society For Organizational Learning (SoL) er et af Cosmos Groups vigtigste inspirations- og læringsnetværk. Et internationalt netværk bestående af universiteter, virksomheder, forskere og konsulenter. Et netværk udsprunget af MIT (Massachusetts Institute of Technology), Society for Organizational Learning, hvor den nyeste viden og kompetence inden for ledelse, strategi og organisationsudvikling har sine rødder.

Kontakt os og hør mere om de organisatoriske elementer, du skal være opmærksom på, når du trimmer din organisation.