Karriererådgivning

Går du den rigtige vej med dit talent?

"Hvis fremtiden føles som modvind, så går man i den forkerte retning"
   -  citat Rolf Jensen, tidl. institut for fremtidsforskning

Vi oplever alle i vores liv, at vi kan komme i tvivl, om vi bruger vores talent på den rigtige måde, eller vi får anvendt nye kompetencer mest hensigtsmæssigt.

Cosmos Group har lang erfaring med personlige udviklingssamtaler og karriererådgivning og kan tilbyde dig et intenst forløb, hvad enten du er i arbejde eller befinder dig imellem to job.

Den personlige rådgivning, hvori den uddybende udviklingssamtale udgør det grundlæggende element, har til formål at udvikle en større selvindsigt hos den enkelte og samtidig give feedback på, hvordan man fungerer i sin rolle. Udviklingssamtalen giver en unik mulighed for at diskutere spørgsmål med en objektiv part, som det kan være svært at finde tid og lejlighed til i hverdagen. Samtalen danner grundlaget for udformningen af en individuel udviklingsplan, der tilpasses personens og/eller virksomhedens behov.

Alle Cosmos Group`s konsulenter har stor indsigt i de menneskelige dynamikker, personlighed og potentiale og er certificerede i en lang række psykologiske testværktøjer.

Kontakt os, såfremt du føler, at du har uudnyttede ressourcer eller trænger til et kvalificeret bud på, hvordan dit arbejdsliv skal udvikle sig.