Teamudvikling

Når 2 + 2 = 5...

Alle virksomheder har forskellige teams, der står alene eller indgår i den samlede organisation. Det kan være salgsteams, lederteams, produktionsteams etc., der har deres helt egen målsætning, som gør det nødvendigt, at teamet fungerer optimalt med hinanden og kan præstere optimalt.

Alt for få virksomheder bruger proaktivt ressourcer på at sammensætte og optimere deres teams og får derfor ikke de mange synergier, der frigøres i et high-performance team.

Cosmos Group arbejder derfor systematisk med teamudvikling med det formål at skabe:

  • Klarhed om teamets mål
  • At udvikle et teams kreative muligheder og samarbejdsevne
  • At undersøge samarbejdsklimaet i et team som led i organisationsudvikling
  • Øget bevidsthed om at skabe produktivitet og effektivitet
  • Fælles værdier
  • Fællesskabsfølelse og resultatorientering

Alle konsulenter i Cosmos Group er certificeret i anvendelse af teamtest til optimering og videreudvikling af teams.

Fungerer alle dine teams? Hvis ikke, så kontakt for en uforpligtende dialog om mulighederne for at optimere resultaterne.